Over ons

Begraven IN DE natuuR

Begraven IN DE natuuR  geeft als eerste instantie onafhankelijke informatie  aan mensen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden om te worden begraven in de natuur.. Veel mensen schaffen op dit moment grafrechten aan en betalen daarvoor vaak enkele duizenden euro’s. Men haalt daarbij alleen de informatie bij de natuurbegraafplaatsen zelf. Onafhankelijke informatie hierover was nauwelijks beschikbaar. Begraven IN DE natuuR wijst u ook op alternatieven en voor- en nadelen van een bepaalde keuze op dit gebied. Wij helpen dus mensen bij het komen tot de meest passende keuze voor hun laatste rustplaats.

Begraven IN DE natuuR verstrekt die informatie gratis aan deze mensen. Wij krijgen een vergoeding van een aantal partner natuurbegraafplaatsen. Zij betalen ons een klein bedrag voor het verstrekken van de brochures of een beperkt bedrag als u na een bezoek later een grafrecht bij hen koopt.  Wij vragen u derhalve altijd naar uw naam en adres als u een brochure besteld of bezoek aanmeld. Op deze wijze kan onze informatie aan u gratis blijven.

Begraven IN DE natuuR,

het bedrijf van Oscar Binder.

Al tijdens zijn opleiding bedrijfskunde aan de TU Eindhoven heeft hij zich gericht op innovatie. Zijn eerste werkervaringen deed hij op met het ontwikkelen van electrische auto’s, electrische fietsen en andere nieuwe producten in begin jaren negentig.

Verkoop ervaring is vooral opgedaan in de jaren dat hij werkte als zelfstandig financieel adviseur bij Spaarbeleg, als accountmanager bij Aegon, SNS, Hinkoop en Monuta.

Sinds 2007 was Oscar al betrokken bij het initiatief van zijn vader, Martin Binder, om een natuurbegraafplaats te starten. Er is onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van natuurbegraven voor stichting Rest In Nature (RIN). De groep rondom RIN heeft inmiddels natuurbegraafplaats Heidepol gerealiseerd. Deze groep is daarnaast op veel meer locaties actief om dergelijke natuurbegraafplaatsen te realiseren.

In 2012 heeft Oscar Binder de directie van Monuta gewezen op de kansen die er voor een grote uitvaartorganisatie liggen bij deze nieuwe ontwikkeling. In december 2013 is Oscar Binder gestart met zijn eigen bedrijf Begraven IN DE natuuR, geschreven met de hoofdletters BINDER.

Begraven in de natuur is volgens ons een nieuw alternatief naast cremeren en traditioneel begraven. Over enkele jaren zullen er in Nederland veel meer natuurbegraafplaatsen zijn. Een aanzienlijk deel van de mensen zal dan kiezen voor een uitvaart op zo’n mooie natuurbegraafplaats. Als u wilt weten, hoe Begraven IN DE natuuR dat ziet, dan kunt u contact opnemen.