Wat is natuurbegraven

De laatste tijd kunt u regelmatig nieuws horen over natuurbegraafplaatsen en natuurbegraven.  Veel mensen vragen zich af wat natuurbegraven is en of het misschien een alternatief is voor traditioneel begraven of cremeren.
Begraven in de natuur is een andere manier van afscheid nemen van een overledene. Het is zowel een alternatief voor traditioneel begraven, als een mooie manier om de urn met de as van de overledene een mooie plek te geven in de natuur. Begraven in de natuur gebeurd meestal op een natuurbegraafplaats. Er is onduidelijkheid wat je nu een natuurbegraafplaats moet noemen.

Begraven IN DE natuuR definieert het als volgt:
Een natuurbegraafplaats is een plek waar het behoud of de ontwikkeling van de natuur een rol speelt. Er gelden enige regels om de natuur te beschermen. Men kan er zowel overledene in een grafkist of lijkwade begraven, als urnen met asresten begraven. Er staan geen traditionele ogende grafzerken  van niet in de natuur behorende materialen; de graven moeten op termijn opgaan in de natuur.

Uitgaande van deze definitie hebben we in Nederland begin 2015 al 9 natuurbegraafplaatsen. Er zijn nog 3 locaties die zich zo noemen, maar die buiten mijn definitie vallen. Begraven IN DE natuuR noemt dit gewone begraafplaatsen in het bos. U kunt deze natuurbegraafplaatsen en begraafplaatsen in het bos vinden in ons overzicht.

Op natuurbegraafplaatsen worden zowel tijdelijke als eeuwige grafrechten verkocht. Veel mensen kopen bij leven en welzijn al een grafrecht om alvast een aantal zaken rondom hun eigen overlijden te regelen.

Een aantal natuurbegraafplaatsen is verenigd in de branchevereniging natuurbegraafplaatsen Nederland: brana.

Brana heeft tot doel kwaliteitsborging van natuur en grafrechten. Die grafrechten zijn niet overal op dezelfde wijze geregeld. Bovendien maakt de huidige wet op de lijkbezorging het mogelijk om zelfs eeuwige graven te kunnen ruimen. Volgens Begraven IN DE natuuR kunt u er het beste zelf goed voor zorgen dat uw recht op eeuwige grafrust wordt gerealiseerd. Als dit belangrijk voor u is en u hier meer over wilt weten, dan kunt u contact met ons opnemen.

Begraven in de natuur en traditioneel begraven

Als je begraven in de natuur vergelijkt met traditioneel begraven dan zijn er veel verschillen. Bij begraven in de natuur heb je meestal niet te maken met onderhoudskosten, verlengingskosten, kosten voor een vergunning van het grafmonument en geen of nauwelijks kosten voor het maken en plaatsen van het grafmonument. Als je deze kosten meerekent dan is natuurbegraven meestal minder duur dan een vergelijkbare traditionele uitvaart. Begraven in de natuur heeft in ieder geval veel minder nazorg.

De natuurbegraafplaatsen stellen vrijwel allemaal hogere eisen aan de duurzaamheid van de kist of lijkwade. Spaanplaat en andere onnatuurlijke materialen zijn meestal uit den boze. Overigens gaat het verbod op spaanplaatkisten zeer waarschijnlijk ook voor traditionele begraafplaatsen gelden.

Begraven in de natuur en cremeren

Bij een crematie lijken veel mensen zich niet te beseffen dat men ca. een maand na de crematie de as van de overledene in een urn ter beschikking krijgt.  De vraag komt dan boven wat u met de urn en de as wil doen. Veel mensen kiezen er dan alsnog voor om deze urn te begraven en soms op een natuurbegraafplaats. Sommige mensen die dit van plan waren kiezen er dan zelfs voor om niet te kiezen voor eerst de crematie, maar om meteen te begraven in de natuur. Dit is uiteraard een persoonlijke keuze.

Als men na een crematie kiest voor het begraven van de urn dan is een natuurbegraafplaats meestal een stuk aantrekkelijker geprijsd dan een traditionele begraafplaats, waar men naast het tijdelijke grafrecht nog een grafsteen moet kopen.

Mijn Boom

Als men kiest voor een crematie en daarna de as in de natuur wil begraven, dan is Mijn Boom een goed alternatief. De as wordt dan 9 maanden in een kas samengevoegd met een boom naar keuze. Daarna kan de boom en de resterende as geplant worden op een locatie naar keuze. Dat kan in veel natuurgebieden of in uw eigen tuin.