Nieuwsbrief Oktober

Geachte mensen van Waarom Niet,

Laat ik me eerst even voorstellen. Mijn naam is Oscar Binder, beheerder van de website van Begraven in de Natuur (www.natuurbegraven-natuurlijk.nl ) Een platform met informatie over natuurbegraven. Voorheen heb ik bij een grote uitvaartverzekeraar gewerkt en heb vanuit dien hoofde ervaring met rouwverwerking en weet hoe belangrijk een mooie plek om te herinneren voor mensen kan zijn. Kom graag in de natuur en vind, dat we zuinig moeten zijn op de mooie Nederlandse natuur.
Middels dit schrijven aan u hoop ik meer duidelijkheid te krijgen over uw beweegredenen om een kruistocht tegen natuurbegraven te houden. Vriendelijk verzoek ik u onderstaande vragen te beantwoorden:

1) Waarom geeft u geen duidelijkheid op uw website waarom u (in eerste instantie) tegen natuurbegraven bent?

Immers beide initiatiefnemers van uw stichting www.natuurbegraafplaats-waaromniet.nl hebben
een belang om tegen natuurbegraven te zijn.
Laten we beginnen met de heer Pieter Schoe die met zijn bedrijf www.team4teams.nl nagenoeg om niet gevestigd is op de Hoorneboeg. Een landgoed waar toevalligerwijze een natuurbegraafplaats zou komen. De heer Schoe houdt bootcamp activiteiten op dit landgoed waar hij zou moeten verdwijnen indien het een andere bestemming zou krijgen. Dat heeft de heer Schoe tegen gehouden. Het resultaat is dat de heer Schoe daar nog steeds gratis zit en het landgoed helemaal aan het vervallen is. De eigenaren van het landgoed, de Reformatische Broeders, nemen de heer Schoe dit nu niet bepaald in de dank af, want bij het doorgaan van de natuurbegraafplaats was de toekomst van het landgoed en de broeders veilig gesteld.
De andere initiatiefnemer van uw stichting, de heer Sandberg, heeft een natuurbegraafplaats van het IJssellandschap tegengehouden door iedereen in de omgeving bang te maken met spandoeken met daarop skeletten. Naar eigen zeggen van de heer Sandberg was het bod om een stuk van zijn landgoed te kopen niet goed genoeg waarna hij op alle mogelijke manieren bezwaar is gaan maken tegen de komst van de natuurbegraafplaats bij zijn buurman. De heer Sandberg zou toen zelfs
hebben aangegeven, koop mijn landgoed dan ben je van mij af en maak ik geen bezwaar meer tegen
natuurbegraven.

2) Waarom geeft u geen duidelijkheid omtrent de sponsor van uw stichting?

Naar eigen zeggen van uw stichting www.natuurbegraafplaats-waaromniet.nl heeft u een grote
financiële sponsor die natuurbegraven mede onmogelijk wil maken. Is dat een uitvaartondernemer,
een filantroop of is dat natuurbegraafplaats De Hoevens waar u innige contacten mee onderhoudt
zo is gebleken uit uw eigen correspondentie.

3) Waarom bent u tegen behoud, ontwikkeling, vitalisering en bescherming van natuur?

Het is bij u bekend, dat natuurbegraafplaatsen zorgen voor eeuwig onderhoud van de aanwezige
natuur, zorgen voor meer natuur en meer natuurontwikkeling. Verbeteren van de biodiversiteit en
mensen komen er graag om tot rust en bezinning te komen. De aanwezige flora en fauna nemen
significant toe en de beschermede diersoorten, zoals bijv. de das heeft een beschermde habitat
binnen de natuurbegraafplaatsen.

4) U geeft aan meer informatie te willen geven over natuurbegraven maar waarom
publiceert u niet de wetenschappelijke rapporten daarover?

Het is u genoegzaam bekend, dat alle toonaangevende en gerespecteerde professoren en
hoogleraren aangeven, dat natuurbegraven geen negatieve invloed heeft op de natuur. Toch blijft u
dat suggereren. Onderstaand een korte samenvatting van deze wetenschappers (zie o.a.
http://www.natuurbegravennederland.nl/natuur/onderzoek )

Prof. Dr. Martin van den Berg, toxicoloog, verbonden aan de Universiteit van Utrecht:
“Er zijn lichaamsvreemde stoffen aanwezig in elk lichaam, zo ook pesticiden en andere stoffen. Het is echter muggenzifterij om te stellen dat deze stoffen het milieu extra belasten. De meeste van deze stoffen hebben we in ons lichaam gekregen vanuit het milieu en bovendien gaat het om kleine
hoeveelheden.

Dr. Ir. MTO Jonker, onderzoeker Universiteit Utrecht, secretaris sectie Milieuchemie Nederlandse beroepsvereniging van chemici: het gaat om kleine hoeveelheden, waarvan de meeste bovendien ook nog van tevoren worden uit gefaseerd.

Prof. Stuyzand, chemisch hydroloog, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam: Prothesen zijn gecoat met inerte materialen, zodat het lichaam ze beter kan verdragen. De bestanddelen van de prothesen komen ook van nature in bodem voor. Ze zijn relatief inert, niet biologisch agressief. Het kan gezien worden als een stukje bodemvulstof.

Op uw site is te zien dat emeritus hoogleraar Lucas Reijnders zich zelf in een filmpje beschrijft als een vat vol vergif. Over zelfkennis willen wij niet twisten, maar wel over de implicatie dat de mens in het algemeen dat is. Dat het milieu te lijden zou hebben onder natuurbegraven wordt beschouwd door de internationaal vermaarde toxicoloog prof. Martin v.d. Berg letterlijk als een “non-discussie”.

Als enige concrete nadeel geeft de heer Reinders in zijn filmpjes aan dat door het begraven van
mensen in de natuur, dat er een kans op meer brandnetels is. Dit is aantoonbaar onjuist. Op mijn
vele opmerkingen daarover in nieuwsbrieven en blogs heeft hij nog niet gereageerd.

Ik koesteren een ander mensbeeld dan de heer Reijnders. Mensen verdienen respect en bescherming tegen dergelijke gemakzuchtige oneliners. Ik kom op voor hen, die een begraafplaats in de natuur wensen. Zij verdienen bescherming en waardering voor de keuze om terug te gaan naar moeder natuur, the circle of life. Hoe mooi natuurbegraven is, wordt bijvoorbeeld verwoord door Tom van Dijk.

5) Waarom jaagt u de mensen rondom een voorgenomen natuurbegraafplaats angst aan met spandoeken met daarop skeletten en verstuurd u misleidende informatie over natuurbegraven?

U maakt de bewoners rond een voorgenomen natuurbegraafplaats bang, geeft tendentieuze informatie, schetst levensgroot de dood en lelijke vooruitzichten. Terwijl u zelf op een natuurbegraafplaats heeft ervaren, dat een natuurbegraafplaats een serene rustige plek is waar bezinning en troost gevonden wordt. Naar horen zeggen zou de heer Schoe na een bezoek aan Heidepol gezegd hebben dat het een hele mooie plek was en dat hij zou wensen, dat hij natuurbegraven zelf had bedacht…..

Mocht u op bovenstaande vragen geen antwoord willen of kunnen geven, dan staat de uitnodiging open, dat ik u graag bijpraat. Zodat uw kennis niet meer tekortschiet en u wellicht stopt met het geven van verkeerde informatie over natuurbegraven.

Wij zijn ervan overtuigd, en met ons inmiddels velen waaronder prof. Frank Berendsen, dat Nederland blij zal zijn met meer en betere beschermde natuur, die dankzij de initiatieven voor de ontwikkeling van natuurbegraafplaatsen ontstaat.

Dat zou je toch verwelkomen in Nederland?

Hoogachtend,

Oscar Binder
Begraven IN DE natuuR
www.begravenindenatuur.com
06-54783660


Speak Your Mind

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>